Tuyên truyền về môi trường trong nhà trường xanh – sạch – đẹp

Giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục ở nhà trường. Việc làm này đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với các em học sinh, đồng thời tạo hiệu ứng cho toàn cộng đồng, hướng đến các mục tiêu phát triển môi trường bền vững.

Những giải pháp bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp nhất | ВКонтакте

       Thời gian qua nội dung giáo dục môi trường vào kế hoạch dạy học thông qua hình thức khai thác các nội dung giáo dục môi trường có sẵn trong sách giáo khoa, sách tham khảo của các môn học trong chương trình chính khóa; coi việc xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của đơn vị và là nội dung cơ bản của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Băng rôn, khẩu hiệu poster bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

       Không chỉ vậy, công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường luôn được chú trong bằng nhiều hình thức: Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường; phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

     Ý tưởng vì môi trường xanh - Báo Long An Online

Các trường học cũng duy trì có hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, tăng tần suất tổ chức thực hiện tổng dọn vệ sinh, chăm sóc công trình măng non, triển khai nhiều hoạt động giáo dục thiết thực để nâng cao nhận thức cho học sinh về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường xung quanh… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các hoạt động ngoại khóa như ngày hội “Nước sạch và vệ sinh môi trường”; thi “Rung chuông vàng”, thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường; hội trại xanh; thi vẽ tranh “Em yêu thành phố quê hương”; ngày hội “Học sinh chung tay bảo vệ môi trường”; ngày hội “Tái chế vì bệnh nhi ung thư”… đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh.

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Phúc

       Ở bậc THCS, thông qua các giờ học chính khóa và ngoại khóa, giáo viên giáo dục cho các em ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, nâng cao lòng yêu thiên nhiên, đất nước …

       Để công tác giáo dục môi trường trong trường học tiếp tục phát huy hiệu quả, sẽ tiếp tục gắn việc giáo dục môi trường với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; giáo dục môi trường phải đi đôi với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thường xuyên mở các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho giáo viên về giáo dục môi trường nhằm nâng cao khả năng tích hợp, lồng ghép giáo dục môi trường trong các giờ học chính khóa và tích hợp về giáo dục môi trường trong giảng dạy các môn chính khóa… Có như vậy, học sinh sẽ có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

       Chia sẻ về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục môi trường từ trong trường học, các chuyên gia cho rằng: Trường học là môi trường tốt nhất cho việc giáo dục môi trường. Do đó, giáo dục về môi trường cần được thực hiện từ cấp cơ sở. Nếu học sinh ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường đã có ý thức về môi trường thì tự học sinh sẽ tuyên truyền những kiến thức này cho người thân và cộng đồng.