VĂN BẢN - CÔNG VĂN

STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS Học kỳ II, Năm học 2019 – 2020     01/04/2020  Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
2 Công văn số 25/BDCB-GV ngày 24/02/2020 của Trường Bồi dưỡng CBGD V/v mở lớp Bồi dưỡng CBQL MN, TH, THCS   25/BDCB-GV 24/02/2020    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
3 Công văn số 514/SGDĐT-VP ngày 20/02/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội V/v triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Sử, Địa, GDCD, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh khối 8, 9   514/SGDĐT-VP 20/02/2020    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
4 Quyết định số 18/QĐ-THCSBĐ ngày 31/01/2020 của trường THCS Ba Đình về việc thành lập ban phòng chống dịch trường THCS Ba Đình   18/QĐ-THCSBĐ 31/01/2020    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
5 Công văn số 140/SNV-CVCC ngày 17/01/2020 của Sở Nội vụ TP. Hà Nội về việc tổ chức rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH. THCS   140/SNV-CVCC 17/01/2020    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
6 Công văn số 149/CV-PGDĐT ngày 30/12/2019 của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 ngành GDĐT   149/CV-PGD 30/12/2019    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
7 Công văn số 5773/SGDĐT-CTTT ngày 23/12/2019 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, tết Nguyên Đán Canh Tý 2020   5773/SGDĐT-CTTT 23/12/2019    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
8 Thông báo về việc xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nghề tháng 12/2019     03/11/2019    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
9 Công khai danh sách giáo viên trường THCS Ba Đình hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề tháng 11/2019     15/10/2019    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
10 Thông báo về việc xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nghề tháng 11/2019     03/10/2019    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
11 Công văn số 1917/UBND-NV ngày 23/9/2019 của UBND quận Ba Đình về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 2020   1917/UBND-NV 23/09/2019    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot
12 Công văn số 1914/UBND-TCKH ngày 23/9/2019 của UBND quận Ba Đình về việc chấp thuận các khoản thu, chi học phí và các khoản thu khác năm học 2019 – 2020 tại các cơ sở giáo dục công lập   1914/UBND-TCKH 23/09/2019    Hướng dẫn tạo nút Download (Button Download) cho JW Player | Thủ thuật Blogspot